< Tillbaka <
Info om rote

Rosendal

Rotens nummer år 1686 – 330, 1688 -331, 1710 – 314.

Rotens sammansättning år 1686:
Rosendahl. 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Erich Ulfsparre.
Broo, 1 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Rosendahl — Olof, 3/4 Mantal, står för 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Carl Spens.
Broo — Erick, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Carl Spens.

Roten anslagen till spel i numer 1/1 1867 – 1901.

Torp

Torpnummer

SR-00-0314

Rote

Rosendal

Rotegård 1

Rosendahl

Andel 1

1

Rotegård 2

Broo

Andel 2

1

Kartklipp

Socken

Floda

Kompani

Oppunda kompani

Soldater vid detta torp