< Tillbaka <
Info om rote

Brunvall

Torp

Torpnummer

SR-00-0313

Rote

Brunvall

Rotegård 1

Brunvall

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Brunvall

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Sohl-Lida

Mantal 3

1

Socken

Floda

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1684 – 315, 1686 – 325, fr o m 1695 – 313.

Rotens sammansättning år 1686:
Brunwalla — Måns, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Erich Ulfsparre.
Brunwalla — Eric Persson, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Erich Ulfsparre.
Solijda — Olof, 3/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Erich Ulfsparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Brunvall — Lars, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fröken Gyllenpistol.
Brunvall — Anders, 1/2 Mantal. Hjälprote.
Sohl-Lida — Anders, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Carl Spens.

I uthustaket finns i en stock inhugget årtalet “1788”.

Rotetavlan finns på Regementsmuseet P 10.

Soldater vid detta torp