< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0312

Rote

Banninge

Rotegård 1

Banninge

Mantal 1

1

Rotegård 2

Banninge

Mantal 2

1

Socken

Floda

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 – 329, 1688 – 330, fr o m 1710- 312.

Rotens sammansättning år 1686:
Banninge — Per, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Ellendorf.
Banningen — Anders, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Ellendorf.

Rotens sammansättning år 1728:
Banninge — Persson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gab. Ribbing.
Banninge — Lars, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gab. Ribbing.

Soldater vid detta torp