< Tillbaka <
Info om rote

Banninge

Rotens nummer år 1686 – 308, fr o m 1710 – 311.

Rotens sammansättning år 1686:
Banninge — Anders Olofsson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Ellendorf.
Wäsby — Måns, 1/2 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Banninge — Pehr, Anders och Pehr. 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: G Ribbing.
Wäsby — Joen och Pehr, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.

Torp

Torpnummer

SR-00-0311

Rote

Banninge

Rotegård 1

Banninge

Andel 1

1

Rotegård 2

Wäsby

Andel 2

1/2

Kartklipp

Socken

Floda

Kompani

Oppunda kompani

Soldater vid detta torp