< Tillbaka <
Info om rote

Stafhälla

Torp

Torpnummer

SR-00-0310

Rote

Stafhälla

Rotegård 1

Stafhälla

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Buttorp

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Åtorp

Mantal 3

3/4

Socken

Floda

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 – 323, fr o m 1710 – 310.

Rotens sammansättning år 1686:
Stafhälla — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Ernsten.
Buttorp — Olof Carlson, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Ernsten.
Åtorp — Per, 3/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Ernsten.

Rotens sammansättning år 1728:
Stafhälla — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Greve Carl G Spens.
Buttorp — Lars, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Greve Carl G Spens.
Åtorp — Pehr, 3/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Greve Carl G Spens.

Soldater vid detta torp