< Tillbaka <
Info om rote

Dentersta

Torp

Torpnummer

SR-00-0031

Rote

Dentersta

Rotegård 1

Dentersta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Dentersta

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Granstorp, Lerbo

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Lofsjötorp

Mantal 4

1/4

Socken

Vadsbro

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 378, fr o m år 1710 — 31.

Rotens sammansättning år 1686:
Dentersta — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Dentersta — Niels, 1/2 Mantal.
Granstorp, Lerbo, 1/8 Mantal.
Löpsiötorp — Per, i Malm sn, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Hindric Falkenberg.

Dentersta — Jonas och Bengt, 1 Mantal. Huvudrote.
Dentersta — Erick, 1/2 Mantal.
Granstorp, Lerbo — Jöns, 1/8 Mantal.
Lofsjötorp — Pär o Joen, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gabriel Falkenbergs arvingar.

Roten indragen till musikens underh: 2/2 1833 –
Roten anslagen till musikens underh: 14/3 1828 — 31/12 1832.
Roten anslagen till underofficers lön 19/12 1815 — 14/3 1828.

Soldater vid detta torp