< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0309

Rote

Borrsta

Rotegård 1

Borresta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Löthan

Mantal 2

1

Socken

Floda

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 – 317, fr o m 1710 – 309.

Borresta — Olof Erichson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Ellendorf.
Löthan — Olof, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Ellendorf.

Rotens sammansättning år 1728:
Borresta — Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fröken M Gyllenpistol.
Löthan — Anders, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Herr Ad. Gyllenpistol.

Soldater vid detta torp