< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0308

Rote

Borrsta

Rotegård 1

Bårsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Bårsta

Mantal 2

1

Rivet

X

Flyttat

X

Ladugård

X

Socken

Floda

Kompani

Oppunda kompani

Uthusen skänkta till regementet omkring 1930 och står nu vid soldattorpet inom kasernområdet.

Rotens nummer år 1686 – 318, fr o m 1710 – 308.

Rotens sammansättning år 1686:
Borresta — Anders Larsson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Ellendorf.
Borresta — Joen Jonsson, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Ellendorf.

Rotens sammansättning år 1728:
Bårsta — Pehr och Nills, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fröken Gyllenpistol.
Bårsta — Pehr och Lars, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Major Kagg.

Soldater vid detta torp