< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0307

Rote

Aggarne

Rotegård 1

Aggarn

Mantal 1

1

Rotegård 2

Baggetorp

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Knutstorp

Mantal 3

1/4

Socken

Floda

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 – 322, fr o m 1710 – 307.

Rotens sammansättning år 1686:
Ogarn — Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Hjälprote. Possessor: Lennart Ribbing.
Baggetorp — Anders, 1/2 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Aggarn — Pehr och Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gabriel Ribbing.
Baggetorp — Anders, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Greve Carl Spens.
Efter Lands-Camrerarns uppgivna förteckning är roten 1696 tillökt med: Knutstorp, 1/4 Mantal. Hjälprote.
Possessor: Gabriel Ribbing.

Soldater vid detta torp

Adolf ENGSTRÖM
>
Anders AGG
GM-26: Begär och f avsked enligt läkarbetyg (vanskapta fötter).
>
Anders AGGARE
-10 svarta halsduken bortkommen. Byxorna odugliga. Sårades vid S Stäket 1719. Befordrad till Corporal vid 326.
>
Anders Petter ADLERS
1870-07-07 befordrad till furir utan lön. Vid anställningen kallas han "F.d. Bevärings-Eliten Adlers".
>
Anders VICTOR
Corporal 31/12 1837.
>
Arvid Emanuel SÄTTERQVIST
>
August AHLSTRÖM
Förordnad till furir vid Lif-Compagniet 3/7 1840.
>
August Theodor ÖIJER
>
Axel Adolf DUVALL
Friherre.
>
Axel PETTERSSON
>
C A N MARCKS von WÜRTENBERG
Carl Axel Napoleon. Friherre
>
Carl Edvard Wilhelm HAHR
Förordnad till furir med 1.e furirs lön vid kompaniet 14/10 -50.
>
Carl Eric AGGARTH
>
Carl Gustaf THUNÉ
>
Carl Otto CAVALLI
>
Carl Philip Alexius OHLSSON
Avlagt underofficersexamen 14/5 1862. Förordnad till 2.e furir vid V Rekarne kompani 4/7 1865.
>
Claes Gustaf CARLSSON
1879 till Karlsborg. Förordnad till "volontär-Corpral" vid Lif-Compagniet 28/9 1881.
>
Erich SVENSSON
>
Johan Fredric HECTOR
Befordrad till furir vid Lif-Compagniet 19/7 1857.
>
Jonas AGGARE
-18 =. GM-44: För onda ben, kan intet vidare göra tjänst, får avsked.
>
Jonas HILLERSTEDT
1802 till Haga. Tilldelad Tapperhetsmedalj för insatser under 1788-90 års krig (Keltis baracker). GM-06, avsked, låg inlagd på Örebro sjukhus. Utflyttad till Näshulta. Dottern Beata Lisa gifte sig senare med [...]
>
Lars STEN
Förordnad till 2:e furir vid kompaniet 19/5 1847.
>
Nils AGGARE
Mönstrad i Stockholm.
>
Nils FLODBERG
GM-72: Har sura ben, nu sjuk, avskedas.
>
Nils Henrik Knut WALL
>
Olof LING
>
Per Alexius NILSSON
F.d.spel i nummer vid kompaniet.
>
Wilhelm August HERMELIN
Antagen till volontär utan lön.
>
Wulff Carl Fredrik von ECKERMAN
>