< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0306

Rote

Ökna

Rotegård 1

Ökna

Mantal 1

1

Rotegård 2

Höckhult

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Nosfall

Mantal 3

1/4

Socken

Floda

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 – 302, fr o m 1710 – 306.

Rotens sammansättning år 1686:
Ökna — Olof Andersson, 1 Mantal,. Huvudrote. Possessor: Agn. Ribbing.
Höckhult — Erich Katzon, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Agn. Ribbing.
Nosfall — Carl, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Agn. Ribbing.

Rotens sammansättning år 1728:
Ökna — Jon Knutzon, Jon Persson, Jon Ersson och Pehr, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Höckhult — Pehr, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.
Nosfall — Bengt, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.
Efter undersökning i kompaniet 1728 år 1724 tillkommit: Lilla Skarnhult — Nils, 1/8 Mantal. Possessor: LandsStaten.

Soldater vid detta torp

Anders FRIBERG
Sändes till Finland -89.
>
Anders Gustaf ÖKENQVIST
>
Anders HOLM
Inflyttad från Sköldinge 1822. GM-35: Begär och får avsked såsom sjuklig och därigenom otjänstbar enligt läkarbetyg. Nr 344 = Åsa, Sköldinge.
>
Benkt LINDSTRÖM
Bekom ny utrustning 1718. Sjuk vid regementet 1719. Blesserad. GM-33: Karlen gammal, sjuklig och svag. Begär och får avsked.
>
Eric KÖHL
I tj 1802.
>
Erik Albert GRANATH
Har troligen bytt namn från Ökenqvist till Granath. Kom till Sundby, Forssa, varifrån han flyttade 1/4 1932 till Hagstugan, Spånga, Forssa.
>
Jonas FRIBERG
Blesserad vid affären vid Fredrikshamn 3/12 1788 av en richoskett under högra bröstet. Död i Finland.
>
Jonas ÖKNER
1839 kommenderad till Långholmen. Nr 429 = Snösvad. L Malma.
>
Lars ÖKENQVIST
GM-76: Avsked för ålder. Underhåll genast. Tjänt väl.
>
Nils FRIBERG
1793 klen och svag - ställes till förbättring. GM-97: Oduglig, får avsked.
>
Olof FRIBERG
1759 sjuk i Bergen. GM-63: Bägge främsta fingrarna avhuggna på vänstra handen. Oduglig. Får avsked. Bevistat Combatten vid Corpo Ström och Tyska kriget. Anmäles till underhåll.
>
Pehr FRIBERG
>
Per Johan ÖKENQVIST
Int avsked.
>
Per ÖKSTOCK
Antagen i Nyköping. Piqven bortkommen i slaget vid Hälsingborg 28/2 1710. Tillfångatagen vid Tönningen. Efter hemkomsten insatt å nr 303.
>
Petter SARF
Utflyttad till V Granhed 1822. Medalj för tapperhet i fält (1809 vid Säfvar). Nr 321 = Sjölunda, Floda, 301 = V Granhed, Floda.
>
Swen JÖNSSON
1690 sjuk i lägret.
>