< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0305

Rote

Ökna

Rotegård 1

Ökna

Mantal 1

1

Rotegård 2

Eketorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Ålsäter

Mantal 3

1/4

Socken

Floda

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 – 303, fr o m 1710 – 305.

Rotens sammansättning år 1686:
Ökna — Erich Erichson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Agn. Ribbing.
Eketorp — Joen, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Agn. Ribbing.
Ålsäter — Erich, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Agn. Ribbing.

Rotens sammansättning år 1728:
Ökna — Nils, Änkan, Olof och Erich, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Eketorp — Pehr och Konrad, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.
Ålsäter — Erich, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Lennart Ribbing.

Soldater vid detta torp

Anders ÖKENQVIST
Vicekorpral 1793. Corporal 1807. Medalj för tapperhet i fält (1809 Säfvar). Nr 303 = Sätra Floda.
>
Anders ÖKMAN
Antagen i Nyköping. Byxorna alldeles odugliga.
>
Anders ÖRT
KOmmenderad till Södertälje.
>
Carl Oscar ÖHLIN
Avsked utan underhåll.
>
Eric BÅRMAN
GM-78: Sjuklig, numera oduglig, avskedas. Nr 308 = Borrsta, Floda.
>
Eric ÖKNER
Br 301 = V Granhed, Floda.
>
Erich ARFWEDSSON
>
Fredrik Leonard ÖRT Otto
>
Johan BIÖRKENGREN
Född i Västergötland. Bekom ny utrustning 1718. GM-18: Karlen för liten, ställes till tråssdräng och i dess ställe hit satt tråssdrängen Jonas Olsson Siöman.
>
Johan ÖKENSTEDT
>
Jonas / Johan DAHL
Kommenderad till Grisslehamn. Återkom 1836. GM-48 begär och får såsom otjänstbar avsked med anmälan till underhåll. Tjänt väl. (Nr 314 = Rosendal, Floda).
>
Jonas SIÖMAN
Var vid antagningen nyinskkriven tråssdräng, men blev genom byte soldat. Handskarna förkomna och musqveten med bajonett sönderskjuten vid Stäket 13 aug 1719. GM-44: Rosen sönderslagit bägge dess ben, kan inte gör [...]
>
Olof HJORT
Nr 335 = Björnmyra, Sköldinge, nr 441 = Röl, Dunker.
>
Olof HJORT
Född å Lunda södergård. 1859 sjuk å roten enligt läkarbetyg. GM-79 beviljad avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Anmäles till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. Modern är dotter till soldaten J [...]
>
Olof ÖKENSTEDT
Mönstrad i Stockholm. 1758 sjuk. 1759 sjuk i Stralsund. 1761 kommenderad på arbete på Denholmen. GM-63: Liten och svag, förmår ej uthärda marsch, får avsked. Roten vakant.
>
Per Johan LJUNGMAN
Skyttemärke 1897. Vicekorpral 30/3 1901; Korpral 2/6 1904; Distinktionskorpral 12/9 1911; Furir 1/1 1915.
>