< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0304

Rote

Bränntorp

Rotegård 1

Bränntorp

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Källtorp

Mantal 2

1/8

Rotegård 3

Svenstorp

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Gammelengen

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Brogtorp

Mantal 5

1/8

Rotegård 6

Norrtorp

Mantal 6

1/4

Socken

Floda

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 – 286, 1688 – 287, fr o m 1710 – 304.

Rotens sammansättning år: 1686:
Brantorp — Lars, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Agn. Ribbing.
Hagetorp — Enkian, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Agn. Ribbing.
Svenstorp — Enkian, 11/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Agn. Ribbing.
Smestorp — Erich, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Agn Ribbing.
Brogetorp — Olof, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Agn. Ribbing.
Kieltorp — Erich, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Ellendorf.
Närtorp — Per, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Agn. Ribbing.
Gammeleng, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Hehlen von der Linde.

Rotens sammansättning år 1728:
Bränntorp — Lars, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gab. Ribbing.
Källtorp — Carl, 1/8 – 1/4 Mantal. Hjälprote.
Svenstorp — Lars, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.
Gammelengen — Joen, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Helena von det Lindes arvingar.
Brogtorp — Erich, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gab. Ribbing.
Norrtorp — Erich, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Landsstaten.
Hagtorp — Lars, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gab. Ribbing.
Smedstorp — Lars, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.

Roten anslagen till Regementsmusiken 31/1 1820 – 24/1 1823.
Roten anslagen till Regementsmusiken 1/10 1805.
Roten anslagen till Regs.Militair-Schola -1/10 1805.

Soldater vid detta torp