< Tillbaka <
Info om rote

Sätra Sätersdal

Rotens nummer år 1686 – 297, fr o m 1710 – 303.

Rotens sammansättning år 1686:
Sätra — Anders Nilson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Granheedh — Olof Larsson, 1 Mantal. Hjälprote.
Laggarhult — Anders, 1/8 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Sätra — Joen och Olof, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Södra Granhed — Olof, Bengt, Pehr och Lars, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.
Laggarhult — Staffan, som här varit indelt för 1/4 mantal, befinnes nu efter undersökningen i Compagniet år 1728 ej stå i roten för mer än 1/8 mantal och i roten tillkommit: Sohlstugan, Pehr, oskattlagt 1/8 mantal.

Sätersdal upphörde att vara soldattorp 1908.

Torp

Torpnamn

Sätersdal

Torpnummer

SR-00-0303

Rote

Sätra

Rotegård 1

Sätra

Andel 1

1/2

Rotegård 2

Granheedh

Andel 2

1

Rotegård 3

Laggarhult

Andel 3

1/8

Kartklipp

Socken

Floda

Kompani

Oppunda kompani

Soldater vid detta torp