< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Skenäs

Torpnummer

SR-00-0301

Rote

V. Granhed

Rotegård 1

Västra Granhedh

Mantal 1

1

Rotegård 2

Girtorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Österby

Mantal 3

1/4

Socken

Floda

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 – 301.

Rotens sammansättning år 1686:
Granhedh — Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Agn- Ribbing.
Hirtorp — Lars, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor Agn. Ribbing.
Österby — Maiis, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Agn. Ribbing.

Rotens sammansättning år 1728:
Västra Granhed — Olof, Pehr och Bengt Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Girtorp — Lars, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: G Ribbing.
Österby — Olof, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: G Ribbing.

Soldater vid detta torp

Anders GRAN / GRANQUIST
Var i tjänst 1802.
>
Anders GRANBERG
Var i tjänst 1778.
>
Anders Gustaf LUNDQVIST
GM-04: Underhåll på expektans samt med skyldighet att kvarstå till 1/4 1905.
>
Eric HILLMAN
Förordnad att göra underofficerstjänst vid Companiet 19/3 1761. Undfått Förare Caractere 20/5 1765 och sergeants fullmakt med denna lön 28/3 1768, befordrad till Förare Indelning vid Companiet 16/5 1774.
>
Eric ÖKNER
Corporal 7/5 1815. GM-17: Får avsked för sjuklighet. Tjänt utmärkt väl. Bevist alla fälttågen. Anmälan till underhåll.
>
Erich Elof STIERNSTOLPE
Volontär-Corporal utan lega.
>
Jacob BECHER
5/3 1724 blivit rustmästare men njutit lönen här till 22/3 1726 då han till rustmästare indelningen är befordrad.
>
Jacob GRANBERG
Bekom ny utrustning 1718. Roten vacant vid GM 16/9 1719.
>
Johan BÖRILSON
År 1690 heter han Biörson. 320 = 276.
>
Johan NILSSON
GM-86: Gammal och förryckt i huvudet, tjänt i 25 år, får avsked och underhåll.
>
Johan ROOS
Tjänat sedan 1715.
>
Jon / Johan WIJBY
GM-50 styv på högra handen, oduglig till tjänstgörande, begär och får avsked. Var 1741 kommenderad på Galéer-Esquadern. (Tjänat sedan 1718).
>
Lars Eric PRIM
GM-76: Avsked för sjuklighet. Underhåll genast. Tjänt väl.
>
Lars GRANBERG
Stupade vid Södra Stäket. Hela dess mondering och gevär förkom i slaget undantagandes kappan, gula strumporna och en svart halsduk.
>
Lars LARSSON
Avsked 23/11 1719.
>
Nills TALLTOPP
>
Nils DIURBERG
Antagen som soldat men samma dag avancerat till corporal. Studerat i Strängnäs och efter han kan läsa och skriva är han av mönsterskrivaren Herr Majoren Ramfeldt vid kompaniet därtill vidare approbation. I slaget v [...]
>
Pehr TÄCK
Corporal 15/10 1817. Degraderades 3/8 1820.
>
Petter SARF
TIlldelades medalj för tapperhet i strid 21/6 1842. Separat text.
>