< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Sundtorp

Torpnummer

SR-00-0299

Rote

Sund

Rotegård 1

Sundh

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wijkan

Mantal 2

1/2

Socken

Floda

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 – 316, fr o m 1710 – 299.

Rotens sammansättning år 1686:
Sundh — Niels. 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Rosenholm.
Wijkan — Erich, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Rosenholm.

Rotens sammansättning år 1728:
Sundh — Olof och Nils, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Pehr Rosenholms arvingar.
Wijkan — Nils, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Pehr Rosenholms arvingar.
Christinboda är efter LandsContorets uppgivna förteckning år 1694, sedan det blivit av “Rå och Röör” utslutit, tillökt för 1/8 mantal.

Roten anslagen till spel i nummer 30/12 1848 – 30/12 1868.

Torpet beboddes 1961 av Herman Lundin, son till sista soldaten på rote 276.

Soldater vid detta torp