< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0296

Rote

Oxlångstorp

Rotegård 1

Oxlångtorp

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Ängetorp

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Skarndal

Mantal 3

1/2

Rotegård 4

Wanteberg

Mantal 4

1/8

Socken

Floda

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 – 326, 1688 – 327, fr o m 1710 – 296.

Rotens sammansättning år 1686:
Oxluntztorp — Lars, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Erich Ulfsparre.
Laggetorp — Olof Erichsson, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Erich Ulfsparre.
Skarndahl, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Erich Ulfsparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Oxlångtorp — Joen, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cappelans bohl.
Ängetorp — Lars och Olof, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Conrad Ribbing.
Skarndal — Erich och Anders, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Carl Gustaf Spens.
Wanteberg — Pähr, är efter LandsContorets uppgivna förteckning år 1696 tillökt för 1/8 Mantal. Hjälprote.

Soldater vid detta torp