< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0295

Rote

Bie

Rotegård 1

Bije

Mantal 1

1

Rotegård 2

Sörgiöhle

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Bista

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

St Fleen

Mantal 4

1/8

Socken

Floda

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 – 287, 1688 – 176, fr o m 1710 – 295.

Rotens sammansättning år 1686:
Bijn — Halsten, 1 Mantal. Huvudrote.
Sörgiöhle — Måns, 1/4 Mantal. Hjälprote.
Bynsta — Erich Anderson, 1/4 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Bije — Anders, Olof, Erich och Erick, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet.
Sörgiöhlet — Lars, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Conrad Ribbing.
Bista — Olof, 1/8 Mantal står för 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Lennart Ribbing.

Vid undersökningen i Compagniet år 1728 befinnes ännu i denna rote:
St Fleen, 1/8 Mantal. Hjälprote.

Soldater vid detta torp