< Tillbaka <
Info om rote

Boda

Torp

Torpnummer

SR-00-0294

Rote

Boda

Rotegård 1

Boda

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Wahlfalla

Mantal 2

1

Rotegård 3

Husby

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Gryt

Mantal 4

1/8

Socken

Floda

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 – 307, fr o m 1710 – 294.

Rotens sammansättning år 1686:
Boda — Anders Larsson, 1/4 Mantal. Huvudrote.
Wahlfalla — Anders Larsson, 1 Mantal. Hjälprote.
Husby — Jöns, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Siöbladh.
Gryt — Enkian, 1/8 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:

Boda — Joen och Olof. 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Wahlfalla — Erich, Erich, Anders och Erich, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.
Husby — Lars, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor Erich Siöblads arvingar.
Gryt — Olof, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.

Rotekistan finns i Liljedalen i Julita.

Soldater vid detta torp