< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0292

Rote

Nästorp

Rotegård 1

Nästorp

Mantal 1

1

Rotegård 2

Strängtorp

Mantal 2

1/2

Socken

Floda

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 – 300, fr o m 1710 – 292.

Rotens sammansättning år 1686:
Nästorp — Olof Nilsson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Hehlen von der Linde.
Strängtorp — Erich, 1/2 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Nästorp — Lars, Jon, Lars och Erich, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Erich Fitinghoff.
Strängtorp — Joen, Anders, Anders och Anders, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet.

GM 28/4 1742: No 292 Olof Näström klagar sig eij fått sin andel i Legan af Gummetorp i Floda sochn och Åboen Lars Jonsson.
Emedan Roten icke är tillstädes att kunna sig förklara, ty behagade Högwälborne Herr Grefwen och LandsHöfdingen infordra Lars Jonssons i Gummetorp förklaring och sedan förhielpa Soldaten till thet, hwar till han finnes berättigad.

Soldater vid detta torp