< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0291

Rote

Åkersätter

Rotegård 1

Åkersätter

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Rödäng

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Nygården

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Skirtorp

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Dahl

Mantal 5

1/4

Rotegård 6

Qwarntorp

Mantal 6

1/2

Socken

Floda

Kompani

Vingåkers kompani

Rotenumret 291 från 1686.

Rotens sammansättning år 1686:
Åkersetter — Olof Olsson, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lennart Ribbing.
Nygårdh — Per, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor Lennart Ribbing.
Rudengen — Niels, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Erich Ulfsparre.
Wästorp — Bengt, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Lennart Ribbing.
Heldegiöhle — Lars, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Lennart Ribbing.
Gyrtorp — Anders Larsson, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Lennart Ribbing.
Qwarntorp, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Agn.Ribbing.
Dahl, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor Agn. Ribbing.

Rotens sammansättning år 1728:
Åkersätter — Erick, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Conrad Ribbing.
Rödäng — Erick och Olof, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Conrad Ribbing.
Nygården — Anders och Pehr, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Conrad Ribbing.
Skirtorp — Lars, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor Conrad Ribbing.
Dahl — Jöns, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor Fru Helena von der Lindes arvingar.
Qwarntorp — Nils, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gabriel Ribbing.
Uddgiöhlet — Joen, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Conrad Ribbing.
Wästorp — Bengt, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Conrad Ribbing.

Fotot på torpet kan vara rote 276.

Soldater vid detta torp