< Tillbaka <
Info om rote

Hisjö

Rotens nummer år 1686 – 292, fr o m 1710 – 289.

Rotens sammansättning år 1686:
Wattugluggen — Lars Persson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lennart Ribbing.
Hise — Lars Nilsson, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Lennart Ribbing.
Sislestugan till hjälp, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Ernsten.

Rotens sammansättning år 1688:
Hise. Huvudrote.
Wattugluggen. Hjälprote.
Sislestugan. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Hisiö — Erich och Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Conrad Ribbing.
Wattugluggen — Lars, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Conrad Ribbing.
Sislestugan — Anders, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gyllenstolpe.
Ellgsiö är efter LandsContorets uppgivna förteckning år 1696 tillökt för 1/4 Mantal. Hjälprote.

Fotot på torpet kan möjligen föreställa torp 290 i stället.

Torp

Torpnummer

SR-00-0289

Rote

Hisjö

Rotegård 1

Hisiö

Andel 1

1

Rotegård 2

Wattugluggen

Andel 2

1/2

Rotegård 3

Sislestugan

Andel 3

1/2

Torpbild 1

Socken

Floda

Kompani

Vingåkers kompani

Soldater vid detta torp