< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0288

Rote

Starrkärr

Rotegård 1

Starrkiärr

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Lilla Ökna

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Aggaren

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Wadstorp

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Skarndal

Mantal 5

1/4

Socken

Floda

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 – 293, fr o m 1710 – 288.

Rotens sammansättning år 1686:
Lilla Öckna — Erich Nilsson, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Agn. Ribbing.
Aggare — Olof, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Agn- Ribbing.
Skarnhult — Per, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Agn. Ribbing.
Starrkier eller Wästorp — Bengt, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Agn. Ribbing.
Norra Ladtztorp, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Agn. Ribbing.

Rotens sammansättning år 1688:
Starrkierr eller Wästorp. Huvudrote.
Lilla Öckna. Hjälprote.
Aggare. Hjälprote.
Skarnhult. Hjälprote.
Wadztorp. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Starrkiärr — Nils och Lars, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Lilla Ökna — Lars, 1/4 Mantal. Hhjälprote. Possessor: Gabriel Ribbing.
Aggaren — Anders, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gabriel Ribbing.
Wadstorp — Olof, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gabriel Ribbing.
Skarndal — Erich, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Carl Gustaf Spens.

Torpet uppfört under 1700-talet. Ombyggt och reparerat 1940. 5 hektar, varav 2,5 åker. Siste soldaten, Karl Erik Wahlqvist, inköpte torpet 1934.

Soldater vid detta torp