< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0287

Rote

Fagernäs

Rotegård 1

Ingewaldtzboda

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Fagernääs

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Närdahlen

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Gålsjön

Mantal 4

1

Socken

Floda

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 – 290, fr o m 1710 – 287.

Rotens sammansättning år 1686:
Ingewaldtzboda — Olof, 1/2 Mantal. Huvudote.
Fagernääs — Per, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Lennart Ribbing.
Närdalen — Erich Anderson, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Lennart Ribbing.
Gålsiön — Lars, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Agn. Ribbing.

Rotens sammansättning år 1728:
Fagernäs — Anders, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Conrad Ribbing.
Ingewaldsbro — Olof och Karin, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Cavalleriet.
Gåhlsiö — Anders, 1/2 Mantal, står för 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gabriel Ribbing.
Nordahlen — Anders, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Conrad Ribbing.

Soldater vid detta torp