< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0252

Rote

Askö

Rotegård 1

Ake/Askö

Mantal 1

1

Rotegård 2

Bångarbohl

Mantal 2

1

Socken

Österåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 236, fr o m år 1710 — 252.

Rotens sammansättning år 1686:
Ake/Askö — Olof, 1 Mantal. Huvudrote.
Bångarbohl — Lars, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Ernsten.

Rotens sammansättning år 1728:
Ake/Askö — Olof, Olof Nilsson, Nills o Nills Jönson, 1 Mantal. Huvudrote.
Bångarbohl — Pähr, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gyllenstolpe.

Roten anslagen till volontärlön 15/12 1860 — 6/7 1873.
Roten anslagen till lönefyllnad åt underofficer 31/12 1839 — 31/12 1845.

Fotot på torpet kan vara på torp 262 Väsby i stället.

Soldater vid detta torp

Alex. Samuel von HAULTHAUSEN
Befordrad till fänrik 31/8 1778. Tjänstebyte vid Jönköpings regemente med G. S. Carlgren SR-00-0252-1780.
>
Anders ASKERBOM
Mönstrad i Stockholm.
>
Anders ASKMAN
>
Anders BERGSTEDT
Soldat utan lega. 1788 sjuk hemma, 1789 sjuk.
>
Anders HÖG
275 = Hälltäppan, Julita.
>
Anders JÖNSON
Lejd av Niels Larson.
>
Anders Peter ASK
>
Carl AX
Född i Finland. Var i tjänst 1806.
>
Carl Robert MARTIN
1793 sjuk hemma.
>
Conrad Henric FALKENBERG
Anställd 28/1 1878, avsked 23/3 1878. Därefter åter anställd 16/5 1878 med avsked 1881. Underlöjtnant 17/11 1882. Kapten 1900, avsked 1909. Arrenderade Vik i Lerbo sn 1885-1888. Flyttade till Värmland. Var riksda [...]
>
Fritz JOHANSSON
1876 elev vid Krigsskolan. 18/5 1877 i nåder befordrad till underlöjtnant och placerad på Oppunda kompani. Kapten 1894. Chef Gripsholms Comp 1896-1899; Lifkomp 1899-1900. Åter Gripskomps Comp 1900-1904, då han tog a [...]
>
G S CARLGREN
Tjänstebyte 7/6 1780 med Alex. Sam. von Haulthausen SR-00-0252-1774 på Jönköpings regemente. Fick lön 19/12 1781.
>
Göran ASK
Född i Östergötland?
>
Johan ORRAEUS
>
Lars ASKBOM
1739 kommenderad på Fregatten Drottningeholm.
>
Lars ASKERBOM
Född i Bergslagen.
>
Lars ASKERBOM
Vacant.
>
Lars BJÖRK
1839 kommenderad till Långholmen.
>
Lars FRISK
-18 =. Klagar att bostället står inskränkthet, så tillåtes att flytta efter Kgl. förordningen. -19 bekommit råck, kappa och luntbetäckare. Karlen sjuk hemma.
>
Mats FRISK
GM-28. Karlen svag och ynklig, kan aldrig förbättras, får avsked. Var vac -37.
>
Niels LARSON
>
Pehr Fredric MUHR
1848 begär och får heta Muhr. Har hetat Asklöf.
>
Pehr ÖRT
Vid GM 1835 kasserad för vanfrejd. Finns ej å nr 285!
>
Per JARL
>