< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0025

Rote

Vallbokvarn

Rotegård 1

Wallbyqwarn

Mantal 1

1

Rotegård 2

Walla

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Staftorp

Mantal 3

1/4

Socken

Stora Malm

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 10, år 1688 — 10, fr o m år 1710 — 25.

Rotens sammansättning år 1686:
Wallbyqwarn — Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Walla — Bengt, 1/2 Mantal.
Staftorp — Bengt, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gyldenstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
Wallbyqwarn — Hans. 1 Mantal. Huvudrote.
Walla — Karl, 1/2 Mantal.
Staftorp — Olof, 1/4 Mantal.
Possesor för ovanstående: Greve Carl Nierots arvingar.

Roten indragen till lönefyllnad åt underofficerarna 1/1 1864 —

Soldater vid detta torp