< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Backalund

Torpnummer

SR-00-0247

Rote

Hägerboda

Rotegård 1

Ettersta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Krokan

Mantal 2

1/3

Rotegård 3

Backa

Mantal 3

1/3

Socken

Floda

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 – 251, 1688 – 252, 1710 – 247.

Rotens sammansättning år 1686:
Ettersta — Lars Andersson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Ernsten.
Krokan — Lars, 1/3 Mantal. Hjälprote. Possessor: Ernsten.
Backa — Olof Persson, 1/3 Mantal. Hjälprote- Possessor: Ernsten.

Rotens sammansättning år 1728:
Ettersta — Mats, Anders och Joen, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gyllenstolpe.
Krokan — Lars, 1/3 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gyllenstolpe.
Backa — Joen, 1/4 Mantal, står i roten för 1/3 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gyllenstolpe.

Soldater vid detta torp