< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0244

Rote

Blomsterhult

Rotegård 1

Blomsterhult

Mantal 1

2/3

Rotegård 2

Berga Millangården

Mantal 2

1

Socken

Österåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 246, fr o m år 1710 — 244.

Rotens sammansättning år 1686:
Blomsterhult — Bondhe Person, 2/3 Mantal. Huvudrote.
Berga Millangården, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Ernsten.

Rotens sammansättning år 1728:
Blomsterhult — Nils, Olof, Pehr och Enkian, 2/3 Mantal. Huvudrote.
Berga Millangården — Per och Lars, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gyllenstolpe.

Roten vacant till Statsverket 7/9 1794 — 27/1 1804.

Soldater vid detta torp

Anders BLOMSTER
1788 och 1789 jägare. Utflyttad till Blomtorp.
>
Anders JÖNSON
1688 "Denne rotens knecht Anders Jönson bråttfälling. Tient 6 åhr. Fått afskied. Roten skaffa karl i stellet". (Epileptiker).
>
Anders ROS
1817 kommenderad till Södertälje. GM-35. Avsked med anmälan till underhåll. Tjänt särdeles väl. Medalj för tapperhet i fält - vid Krog 1808.
>
Eric BLOMSTER
1855 sjuk å sjukhus. GM-63. Begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Anmälan till underhåll på expektans. Tjänt väl.
>
Erich BLOMSTER
-18 =. GM-18. Karlen för litten, sättes till tråssdräng.
>
Erich JÖNSON
>
Erik BLOMSTER
Grå råcken och ränseln förlorat i slaget och skor med spännen under sin siukdom. Avsked för sin bräcklighets skull. Utnämndes efter avskedet till Profoss vid Vingåkers komp.
>
Johan Eric TÖRN
1879 sjuk å roten enligt betyg (vrickad fot). GM-83. Avsked för sjuklighet. Tjänt väl. Skadad vid kommendering till Vaxholm (brott å vänster knäled).
>
Jonas BLOMSTERÄNG
1793 ställes på förbättring.
>
Lars BERGSKYLT
>
Lars BLOMSTER
1758 får avsked för ålder och orkeslöshet.
>
Lars BLOMSTER
-41 varit fången i Danmark samt bevistat alla förefallna actioner, gammal och sjuklig, begär och får avsked med underhåll. Geväret och munderingen hemsändes till roten. Hemkom ur dansk fångenskap och insattes p [...]
>
Lars BLOMSTER
Tidigare tråssdräng för 11:e Tältlaget. Död vid Wästra Ede. Förkommit under sjukdom i Norge 1 svart halsduk, skospännen, krats och kruthorn. Bekommit ny råck och luntbetäckare som med den övriga munderingen li [...]
>
Lars ÄTTERDAHL
>
Mats BLOMSTER
Ankom Pommern från Sverige 12/8 1758.
>
Olof SÖDERBÄCK
>