< Tillbaka <
Info om rote

Skogen Viborg

Rotens nummer år 1686 — 249, fr o m år 1710 — 240.

Rotens sammansättning år 1686:
Skougen — Per Larson, 1 Mantal. Huvudrote.
Hegiöhle (Högiöhle?) — Jöns Bengtzon, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Ernsten.

Rotens sammansättning år 1728:
Skougen — Per och Mats, 1 Mantal. Huvudrote.
Hegiöhle — Per och Olof “Hedgiöhlet”, 1/2 Mantal.
Possessor: Gyllenstolpe.

Torp

Torpnamn

Viborg

Torpnummer

SR-00-0240

Rote

Skogen

Rotegård 1

Skougen

Andel 1

1

Rotegård 2

Hegiöhle

Andel 2

1/2

Torpbild 1

Kartklipp

Socken

Österåker

Kompani

Vingåkers kompani

Soldater vid detta torp