< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0239

Rote

Gröpsbol

Rotegård 1

Grössbohl

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hulla

Mantal 2

1/2

Rivet

X

Socken

Österåker

Kompani

Vingåkers kompani

Rotens nummer år 1686 — 242, fr o m år 1710 — 239.

Rotens sammansättning år 1686:
Grössbohl — Per Nielson, 1 Mantal. Huvudrote.
Hulla — Bengt, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Ernsten.

Rotens sammansättning år 1728:
Grössbohl — Olof, Per, Per och Olof, 1 Mantal. Huvudrote.
Hulla — Olof, Pehr, Olof och Pehr, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gyllenstolpe.

Torpet nedbrunnet. Uthusen kvar. Nytt hus byggt i anslutning till det brunna?

Soldater vid detta torp