< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0022

Rote

Klicksta

Rotegård 1

Klicksta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Bilsbohl I Lerbo

Mantal 2

1/2

Socken

Stora Malm

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 13, fr o m år 1710 — 22.

Rotens sammansättning år 1686:
Klicksta — Swen, 1 Mantal. Huvudrote.
Bilsbohl i Lerbo — Niels. 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gyldenstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
Klicksta — Pär och Niels, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Greve Carl Adolph Gyllenstierna.
Bilsbohl i Lerbo — Halsten, 1/2 Mantal. Possessor: Lands Staten.

År 1817 står “Kåhlsta” som namn på roten.

Soldater vid detta torp