< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0021

Rote

Foglö

Rotegård 1

Fouglöö

Mantal 1

1

Rotegård 2

Fouglöö

Mantal 2

1

Socken

Stora Malm

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 7, fr o m år 1710 — 21.

Rotens sammansättning år 1686:
Fouglöö — Per Nilsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Fouglöö — Niels Simson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Greve Carl Adolph Gyllenstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
Fouglöö — Pehr, Nils, Anders och Hintzing, 1 Mantal. Huvudrote.
Fouglöö — Simon, Johan, Anders, Lars och Erick, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Greve Carl Adolph Gyllenstierna.

Roten anslagen till Krigsacademien å Carlberg 1/1 1792 — 22/5 1801.
Roten anslagen till Underofficers lön dec 1809 — 1812?
Roten indragen till furirs nummer 1/1 1879 — 1901.

Soldaten Carl Grip, d. 7/9 1809, möjligen avliden under sjötransport från Ratan till Norrtelje. (Bataljonspredikanten vid Södermanlands Regemente, Ehrnfrid Gravallius, var med på sjötransporten av de sjuka och sårade från Ratan till Norrtelje, han skriver: …”Mest dagligen avled ombord någon av de svårt sårade soldaterna, och under tillbörligt honnör av gevärsskott begravdes de på sätt som till sjöss är vanligt, en kanonkula fästes vid huvudet och en vid fötterna, och när jordfästningen är förbi kastades kroppen i havet”).

Soldater vid detta torp