< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0020

Rote

Tible

Rotegård 1

Tible

Mantal 1

1

Rotegård 2

Heden

Mantal 2

1/2

Rivet

X

Socken

Stora Malm

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 29, fr o m år 1710 — 20.

Rotens sammansättning år 1686:
Tible — Daniell, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Stenbielkes.
Heden — Per, 1/2 Mantal. Possessor: Ulfsparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Tible — Niels och Pär. 1 Mantal. Huvudrote.
Heden — Olof Malmström, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Greve Carl Adolph Gyllenstierna.

Roten anslagen till furirs nummer 2/2 1833 — 21/9 1835.
Roten anslagen till underofficers lön 31/12 1829 — 31/12 1832.

Soldattorpet rivet. Nytt hus byggt å tomten. ST revs omkring 1907.

Soldater vid detta torp