< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0018

Rote

Tible

Rotegård 1

Tible

Mantal 1

1

Rotegård 2

Afrads

Mantal 2

1/2

Socken

Stora Malm

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 15, fr o m år 1710 — 18.

Rotens sammansättning år 1686:
Tible — Joen, 1 Mantal. Huvudrote.
Afrads — Simon, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gref Carl Adolph Gyllenstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
Tible — Johan Krall, 1 Mantal. Huvudrote.
Afrads — Pär o Anders, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Grev Carl Adolph Gyllenstierna.

Roten anslagen till Furirs nummer 1/3 1833 — 31/12 1878.
Roten anslagen till Underofficer 31/12 1815 — 31/12 1832.

Soldater vid detta torp