< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0017

Rote

Tible

Rotegård 1

Tibble

Mantal 1

1

Rotegård 2

Brogetorp

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Ramsiöhult

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Jälksäter

Mantal 4

1/8

Socken

Stora Malm

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 3, år 1688 — 3, fr o m år 1710 — 17.

Rotens sammansättning år 1686:
Tible — Lars Olufsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Brogetorp — Jöns, 1/4 Mantal.
Ramsiöhult — Lars, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gyllenstierna.
Jälksätra — Olof, 1/8 Mantal. Possessor: Jacob Flemming.

Rotens sammansättning år 1728:
Tibble — Bengt, 1 Mantal. Huvudrote.
Brogetorp — Erick. 1/2 Mantal.
Ramsiöhult — Erick, 1/8 Mantal.
Jälksäter — Johan, 1/8 Mantal.

Soldater vid detta torp

Anders ERICKSSON
>
Anders FOGEL
Inflyttad fr Simonstorp 1790. Var i tjänst 1806. Antecknad som avskedad soldat 1813-18. Har underhåll 24 Rdr. Hör och ser illa (1841).
>
Anders LIND
Avförd såsom "sjuk i Norge". Enligt senare anteckning: "Skall dött 1815 på hemvägen från Norska fälttåget. Avförd".
>
Anders THIM
Inflyttad 1815. GM-45. I anseende till ålder och tjänstetid avsked. Deltagit i fälttågen 1808-09 och 1813-14. Anmälan till underhåll genast. Utflyttad 1846.
>
Anders TIBLOM
GM-68. Ofärdig i armen, får avsked. Ankom Pommern från Sverige 19/12 1761. Kommenderad till Stralsund.
>
Anders TILLMAN
Oktober 1739 kommenderad till Finland. Vakant före 18/2 1758.
>
Anders TYBLOM / TIBBLOM
>
Gabriel TYLANDER
GM-74. Kasseras. Ofärdig i foten och lidit kropps straff.
>
Gustaf Albert HOLMBERG
Har tidigare varit anställd vid I 2, Göta Garde Sthlm.
>
Johan Fredrik EDBERG
Inflyttad 1883. På torpet bodde också från 1892 brodern Albert Gustafsson, f 1843, bokförd "idiot". Soldaten hade hustru och 5 barn. Torparen Per Johan Gustasson, f 1833 med hustru Britta Maja, f 1834 bodde i [...]
>
Jöns HANE
Död i kvarteret Ottarp. Grå råcken, carpus, skinnbyxor, halsduk, handskar, skor, skospännen, kam, pique, värja bortkommet i hans sjukdom.
>
Lars BLOMM
Hösten 1789 sjuk.
>
Olof FÄRDIG
Inflyttad fr Nykyrka 1847. GM-82. Avsked med anmälan till underhåll genast.Tjänt väl.
>
Olof HANE
Erhöll ny utr 1718 = nr 1. Värjan söderskjuten vid Stäket 1719-08-13. Avancerad till Corporal vid nr 51. Hustru och barn registrerade på rote 0001.
>