< Tillbaka <
Info om rote

Bjurkärr Bjurtorp

Torp

Torpnamn

Bjurtorp

Torpnummer

SR-00-1175

Rote

Bjurkärr

Rotegård 1

Biurkiärr

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Barksätter

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Degernäs

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Elläng

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Furkulla

Mantal 5

1/8

Rotegård 6

Ekelund

Mantal 6

1/8

Socken

Barva

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1139 och from år 1710 — 1175

Rotens sammansättning år 1686:
Biurkierr — Johan Persson 1/4 Mantal. Huvudrote
Barksäter — Joen Månsson 1/4 Mantal. Hjälprote
Degernäs — Olof Jonsson 1/4 Mantal. Hjälprote
Ellengh — Jonas Nilsson 1/4 Mantal. Hjälprote
Surkulla — Simon 1/8 Mantal. Hjälprote
Ekelundh — Niels 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Axel Oxenstierna

Rotens sammansättning år 1728:
Biurkiärr — Olof. Oskattlagt, står i roten för 1/4 mtl. Huvudrote
Barksätter — Anders 1/4 mtl. Hjälprote
Degernäs — Pär. Oskattlagt, står i roten för 1/4 mtl. Hjälprote. Possessor för samtliga: Kronan behållet
Elläng — Olof. Oskattlagt, står i roten för 1/4 mtl. Hjälprote
Furkulla — Lars 1/8 mtl. Hjälprote. Possessor: Axel Oxenstierna
Ekelund — Jacob. Oskattlagt, står i roten för 1/8 mtl. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet

Roten vacant 1718-12-11 — 1719-11-23

Soldattavlan finns hos Sigvard Karlsson, Eskilstuna (år 2001?)

Soldater vid detta torp