< Tillbaka <
Info om rote

Bondökna

Torp

Torpnummer

SR-00-1174

Rote

Bondökna

Rotegård 1

Bondöckna

Mantal 1

1

Rotegård 2

Skieggesta

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Harsäter

Mantal 3

1/8

Socken

Barva

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1086 och from år 1710 — 1174

Rotens sammansättning år 1686:
Bondöckna — Per Jönsson 1 Mantal. Huvudrote
Skieggesta — Pehr Erichsson 1/2 Mantal. Hjälprote
Harsäter — Olof Matzon 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Herman Fleming

Rotens sammansättning år 1728:
Bondöckna — Nils och Anders 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Johan Gabriel Sack
Skieggesta — Lars 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Herman Flemings arvingar
Harsäter — Pär 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Johan Gabriel Sack

Roten vacant 1763-01-31 — 1769

Soldater vid detta torp

Anders Fredrik SÖDERSTRÖM
Gift. Inflyttad från Stockholm 1877. F.d. Gardist vid Kgl. 2:a Lifg. -79 Vaxholm. Bodde sista tiden i Stockholm, Viktor Rydbergsgatan 14.
>
Anders LÖF
Gift. GM -76: Avsked för sjuklighet. Underhåll på expectans. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad till Bondökna ägor 1877. Underhåll 1879.
>
Anders LÖF
Gift. Inflyttad från Bondökna 1824, utflyttad till Löfstugan 1849. GM -48: Begär och får för svag- och sjuklighet avsked med anmälan om underhåll på expectans dock med skyldighet att kvarstå till uppnådda 25 [...]
>
Eric ARM
Gift. -89 Sveaborg.
>
Eric FLYGARE
>
Johan FLYGARE
Fått nytt Krut- och Smörjhorn 1718. GM -18: Karlen sjuklig, har fel på synen och ett finger av på vänstra handen. Föravskedas.
>
Lars ÖKENSTRÖM
Gift. 11:4,5
>
Matts FLYGARE
Fått allenast råck. I Norge förkommit under dess sjukdom Wäst, Skinnbyxor, Sv. Halsdukar, Handskar, Skjortor, Gula strumpor, Skor med Spännen, Ränsel, Gehängsölja, Musquet, Bajonett, Musquetrem, Låsbetäckare, K [...]
>
Nils FLYGARE
Pajråck bortkastad i slaget.
>
Nils FLYGARE
Var i tjänst 1739.
>
Pehr JAHRL
Gift. Inflyttad 1808-1817, utflyttad till Bondökna hage omkr 1824. -17 Södertälje, -20 anmäles sjuklig, men står kvar på förbättring. GM -23: Erhåller avsked i anseende till sjuklighet. HF 1841-45 "Utfattig oc [...]
>
Pehr ÖKENBERG
-50 sjuk i staden. GM -63: svag och bräcklig. Bevistat Campagnerna i Finland och Pommern; rec. för sitt välförhållande och å Kronan tjänst under fästningsarbete erhållen bräcklighets skull till underhåll. Utf [...]
>
Pehr ÖKENSTRÖM
"Dog i fältsjukan uti Finland." Förmodligen på Sveaborg.
>