< Tillbaka <
Info om rote

Yttersta

Torp

Torpnummer

SR-00-1172

Rote

Yttersta

Rotegård 1

Yttersta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Skieggesta

Mantal 2

1

Rotegård 3

Grindhammar

Mantal 3

1/2

Rivet

X

Socken

Barva

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1138 och from år 1710 –1172

Rotens sammansättning år 1686:
Yttersta — Bengt Larsson 1 Mantal. Huvudrote
Wäfle — Pehr Larsson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Axel Oxenstierna

Rotens sammansättning år 1728:
Yttersta — Borgmästare Törnberg 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Donerat Elias Ahlsbeck 1720
Skieggesta — Anders 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gust. Jesp. Cruus arvingar
Grindhammar — Lars 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet

Soldattorpet revs 1925. Skäggesta 5:1 – Karlberg, byggd på ST-platsen.

Soldater vid detta torp