< Tillbaka <
Info om rote

Hösåker

Torp

Torpnummer

SR-00-1170

Rote

Hösåker

Rotegård 1

Hösåker

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hösåker

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Lehrböhle

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Hierpeberg

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Öknatorp

Mantal 5

1/8

Socken

Barva

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1136 och from år 1710 — 1170

Rotens sammansättning år 1686:
Hösåker — Joen Rafwelsson 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Herman Flemming
Skieggesta — Lars Olofsson 1 Mantal. Hjälprote
Eerböhle — Anders Olufsson 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gustaf Ulfsparre

Rotens sammansättning år 1728:
Hösåker — Isac och Lars 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Johan Gabriel Sack
Hösåker — Olof Andersson 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet
Lehrböhle — Anders 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Jesper Cruus arvingar

Vid undersökningen i Kompaniet år 1728 finns ännu i denna rote till hjälp:
Hierpeberg — Petter Aspling 1/4 Mantal. Hjälprote
Öknatorp — Hans 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Roten vacant 1718-12-07 — 1720-09-11

Soldater vid detta torp

Anders FLINCK
1740 får utbytas mot en annan dugelig Karl, så vida roten därtill samtycker. -41: ofärdig i vänstra axeln samt sjuklig, begär och får avsked. Geväret och monderingen levererad till roten.
>
Anders LINDHOLM
Gift. -72: begär och får ändra namnet från Ros till Lindholm. -83: arresterad, står på 6 månaders förbättring för dåligt uppförande. Utflyttad till Korsved, Kjula 1885.
>
Anders ROS
Anställningsåret osäkert. Gift. GM -20: får avsked för obotliga bensår. Utflyttad till ST 1168 (vakantsatt) år 1820.
>
Anders STRAND
Född å Säby ST. Gift. Inflyttad från Säby ST 1820, utflyttad till Backstugan, Beateberg 1835. Avsked med rättighet till pension ett år härefter. Alldeles utfattig. Gjort 4 fälttåg.
>
Aron FLINCK
För dess oduglighet casserad och fått Kongl. Majts avskedspass.
>
Carl Henning BERGHOLM
Inflyttad från Säby 1884, utflyttad till Romfartuna 1900. Släktnamnet kan vara Eriksson!
>
Gustaf FÄLT
Gift. Inflyttad från Kjula 1836. GM -39: Kommenderad till Långholmen. GM -63: begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Anmälan till underhåll på expectans. Tjänt väl. Underhåll 1866.
>
Johan FLINCK
Död i Roslagen.
>
Jöns FLINCK
Var i tjänst 1750.
>
Karl Edvard BERGHOLM
Inflyttad från Säby 1900, utflyttad till Strengnäs 1904-04-14.
>
Lars FLINCK
Gift. 11:3. GM -83: gammal, svag i ryggen, bevist Pommerska Kriget, tjänt väl, begär och får avsked. Utflyttad till Stafäng.
>
Lars FLINCK
Fått nytt Krut- och smörjhorn 1718. Förkommet i Norge Skinnbyxor, Svarta Halsduken, Handskar, Skjorta, Gula Strumpor, Skospännen, Gehängsölja, Musquet med rem, Bajonett, Låsbetäckare, Luntbetäckare, Smörjhorn [...]
>
Olof FLINCK
>
Olof ROS
Gift. -02: Haga. Utflyttad till Strand, Jäder 1813.
>
Pehr FLINCK
Utgått med recryterna till Riga 1708.
>
Per ANDERSSON
1688 betalt till Krutmått 8 öre och 5 till Band.
>
Per FLINK / FLINGK
Födelseåret osäkert, kan var 1765. Gift. GM -93: casseras för tjuvnad tillika känd för liderlig och av elak frägd.
>