< Tillbaka <
Info om rote

Säby

Torp

Torpnummer

SR-00-1168

Rote

Säby

Rotegård 1

Säby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Säby

Mantal 2

1

Rotegård 3

Giörian

Mantal 3

1/4

Socken

Barva

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1137 och from år 1710 — 1168

Rotens sammansättning år 1686:
Säby — Per Hansson 1 Mantal. Huvudrote
Råcksta, Klosters sn — Jöns 1 Mantal. Hjälprote
Gårian, Huseby sn — Lars Månsson 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Knuut Kurck

Rotens sammansättning år 1728:
Säby — Lieuenant Aurell Hemman 3/4 mtl, står i roten för 1 Mantal. Huvudrote
Säby — Nils Hemman 3/4 mtl, står i roten för 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet
Giörian — Olof 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gab. Gyllengrip

Roten anslagen till uoff lön 1820-08-24 — 1832-12-31
Roten indragen till furirs nummer 1833-01-01 —

Soldater vid detta torp