< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Rosenlund

Torpnummer

SR-00-0114

Rote

Ramsta

Rotegård 1

Ramsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Oppeby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Fornebo

Mantal 3

1/4

Socken

Husby-Oppunda

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 128, 1688 — 117, fr o m år 1710 — 114.

Rotens sammansättning år 1686 och år 1688.
Ekeby i Halla — Olof, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Jägeri Staten.
Sundh i Halla — Per, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Livstids hemman.
Oppeby i Husby — Erich 1/2 Mantal, Hjälprote. Possessor Fredr. Rosenhane.

Rotens sammansättning år 1728:
Ramsta — Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Christer Horn.
Oppeby — Anders, 1/1 Mantal. Hjälpsrote. Possessor Fru Cath. Jul. Kruse.
Fornebo — Jean, 1/4 Mantal, Hjälprote, tillökt. Possessor: Cath. Jul. Kruse.
1686 efter Lands Contorets “Förteckning av 11/8 1725”. Lilla Malma sn.

Soldater vid detta torp