< Tillbaka <
Info om rote

Blacksta

Torp

Torpnummer

SR-00-1131

Rote

Blacksta

Rotegård 1

Blachsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Karlåker

Mantal 2

1

Rotegård 3

Paskartorp

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Kiuhlatorp

Mantal 4

1/4

Socken

Kjula

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1075, år 1688 — 1076, fr o m år 1710 — 1131.

Rotens sammansättning år 1686:
Blachsta — Niels Manson, 1 Mantal. Huvudrote.
Häradzengh — Ehrla socken, 1/4 Mantal.
Ståhlrån — Ehrla socken, 1/4 Mantal.
Paskartorp — oskattlagt.
Possessor för ovanstående: Kronan behållne.

Rotens sammansättning år 1728:
Blachsta — Änkan, 1 Mantal. Huvudrote.
Karlåker — Erich, 1 Mantal.
Paskartorp — Joen, 1/4 Mantal
Vid undersökningen i Compagniet år 1728 finnes ännu i roten av
Kiuhlatorp — Bengt, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållne.

Roten anslagen till volontär 1/1 1872.

Soldater vid detta torp

Anders BLACKFELDT
Död i Finland.
>
Anders BLANCK
1789 till Sveaborg.
>
Anders HOLM
>
Anders KALLIN
Inflyttad fr Jäder 1845. GM-59. Sjuk å roten enligt läkarbetyg. GM-63. Begär och får avsked för sjuklighet. Kroniskt underlivslidande. Äger en betydligt minskad förmåga att arbeta och själv bidraga till sin b [...]
>
Carl Alfred HALL
Avförd ur regementets rullor för stöld.
>
Carl David Rickard HERMELIN
Friherre. 1883 förordnad till sergeant i regementet.
>
Eric BLANK
Inflyttad fr Eskilstuna 1792. 1793 står på förbättring. GM-97. Oduglig, får avsked. Utflyttad t Sundby 1798.
>
Eric HOLM
Var i tjänst 1739. Kruthornet sönderskjutet vid Stäket 13/8 1719. Musqveten sönder och inlevererad.
>
Eric LJUNG
Inflyttad fr Ramshammar 5 1837. "Död vid Långholm i Stockholm och där begraven".
>
Fredric FÄRDIG
1820 står på tillväxt.
>
Gabriel HOLM
>
Gustaf BLACKFELT
1759 kommenderad på Galärerna. 19/11 1759 "sjuk här".
>
Johan Alfred KALLIN
>
Johan Alfred KÅHRLING
1876 vid Carlsborg. 31/12 1877 befordrad till sergeant av 2:dra klassen och placeras på Oppunda compagnie.
>
Johan Emil HAGSTRÖM
>
Johan HOLM
Blev blesserad i slaget vid Helsingborg 28/2 1710. Pajråcken, musqveten med hylster och bajonett förkommit i slaget. Genom blessuren oduglig till krigstjänst. Vacant och skall ny dit.
>
Johan RASE
Född i Västergötland. Är 21/10 1747 förordnad till Interims-Rustmästare med denna lön.
>
Lars BLAD
Inflyttad fr Hedstånga 1823. Roten vacant till 8/8 1836.
>
Lars i Blacksta Okänt
2:dre corporal.
>
Pehr FRÖGD
Inflyttad fr Jäder 1799. Vistades på hemorten 15/7 1809. Finns även anteckning om död 11/6 1813.
>
Per PERSSON
2:dre corporal.
>