< Tillbaka <
Info om rote

Yttersta

Torp

Torpnummer

SR-00-1130

Rote

Yttersta

Rotegård 1

Yttersta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Yttersta

Mantal 2

1

Rotegård 3

Biörndahl

Socken

Kjula

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1126, år 1688 — 1125, fr o m år 1710 — 1130.

Rotens sammansättning år 1686:
Yttersta — Anders Jonsson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Erich Ulfsparre.
Yttersta — Olof Månson, 1 Mantal. Possessor: Hastferd.

Rotens sammansättning år 1728:
Yttersta — Erich Persson, 1 Mantal. Huvudrote.
Yttersta — Pär, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållne.
Biörndahl — Lars Andersson.

Står under diverse noteringar: Katarina Augusta Lindblom, f 1758, blev änka 1918!

Soldater vid detta torp