< Tillbaka <
Info om rote

Hesselby

Torp

Torpnummer

SR-00-1129

Rote

Hesselby

Rotegård 1

Hesleby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kiuhlatorp

Mantal 2

1

Socken

Kjula

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1120, fr o m år 1710 — 1129.

Rotens sammansättning år 1686:
Hesleby — Per Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Magla, Jäder — Lars Jonsson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kath. Kurck.

Rotens sammansättning år 1728:
Hesleby — Lars Ohlsson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Joh. Gabr. sack.
Kiuhlatorp — Sergeant Svahn, 1 Mantal. Possessor: Fru Elsa Cruus.

Roten håller trosshäst — 31/12 1817.

Soldater vid detta torp