< Tillbaka <
Info om rote

Harby

Torp

Torpnummer

SR-00-1127

Rote

Harby

Rotegård 1

Harby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Harby

Mantal 2

1

Rotegård 3

Af Stensäter

Mantal 3

1/8

Socken

Kjula

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1122, fr o m år 1710 — 1127.

Rotens sammansättning år 1686:
Harby — Anders Jonsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Harby — Anders Jonsson, 1 Mantal.
Af Stensäter til hielp, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Axel Oxenstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
Harby — Erick, 1 Mantal. Huvudrote.
Harby — Anders, 1 Mantal.
Af Stensäter till hielp — Olof, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Jacob Bures arvingar.

Soldater vid detta torp

Anders BROMAN
GM-44. Är av skörbjugg alldeles fördärvad och ofärdig i sina ben. Kan ej approberas.
>
Anders HARE
Var vac -33.
>
Anders HARFELDT
Död i Finland.
>
Anders JONSSON
1688 "till krutmått 8 öre och till band 5 mark".
>
Carl BROBERG
Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761. Kommenderad till Stralsund. GM-63. För liten och svag, bär ej upp geväret, får avsked. Roten vacant.
>
Carl Fredrik HAGLUND
Inflyttad fr ST 1146 5/11 1880. Son till 1146 Hellqvist. Se handlingar under 1146. GM 6/9 1904: Avsked med underhåll på expektans samt med skyldighet att kvarstå till 21/1 1905. Utflyttad t Hyddan, Jäder.
>
Erik HARE
Stupad i slaget vid Helsingborg. Gevär och hela munderingen bortkommet i slaget. Roten vacant.
>
Gabriel HAHR
Inflyttad fr Lövnäs. Avförd såsom sjuk i Tyskland. "Död i Hannover".
>
Hans HARE
Lika, men fått gehäng 1716. Nytt krut- och smörjhorn 1718. Förkommet under hemmarschen från Norge skjortor, gula strumpor, skor med spännen, gehängsölja och luntbetäckare. Död hemma i landet.
>
Lars Gustaf PALM
GM-79. Får avsked på grund av läkarbetyg med underhåll på expektans. Tjänt utmärkt väl. Son till bonden Anders Larsson och Cajsa Ersdotter i Hesselby. Utflyttad till Stenslund 1880.
>
Nills BROBERG
1758 sjuk.
>
Nils BROMAN
Var i tjänst 1750.
>
Pehr BROMAN
1739 kommenderad på Fregatten Drottningeholm.
>
Pehr HALT
Inflyttad fr Jäder 1816. Kommenderad till Långholmen 1829. GM-51. Begär och får avsked med anmälan till underhåll. Tjänt väl. "Utfattig. Har pension".
>
Pär HAHR
>