< Tillbaka <
Info om rote

Salbjörke

Torp

Torpnummer

SR-00-1126

Rote

Salbjörke

Rotegård 1

Sahlbiörck

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Ringzdahl

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Wältorp

Mantal 3

1/2

Rotegård 4

Aflebro

Mantal 4

1/4

Socken

Kjula

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1099, år 1688 — 1101, fr o m år 1710 — 1126.

Rotens sammansättning år 1686:
Sahlbiörck — Joen Persson, 1/8 Mantal. Huvudrote.
Ringzdahl — Niels Olon, 1/2 Mantal.
Wältorp — Anders, 1/2 Mantal.
Aflebro — Matz till hielp, 1/4 mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Sahlbiörck — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Axel Oxenstierna.
Ringzdahl — Erick, 1/2 Mantal.
Wältorp — Olof, 1/2 Mantal.
Aflebro — Nils, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp

Anders MENLÖÖS
>
Anders SAHL
Inflyttad fr Hammarby 1792. 1793 ställes på förbättring. 1802 kommenderad till Drottningholm. GM-30. Gammal och orkeslös. Begär och får avsked med anmälan till underhåll. Bevistat 1806 och senare års fältsla [...]
>
Anders SAHL
Inflyttad fr Albrotorp 1831. GM-59. Begär och får för sjuklighet enligt läkarbetyg avsked. Anmälan till underhåll på expektans. Tjänt väl.
>
Anders SALBOM
1762 presenterad och approberad. GM-63. För liten, bär ej upp geväret. Casseras. Utflyttad t Barva 1767.
>
Anders SUNDSTRÖM
GM-57. Avsked för bråck.
>
Anthon SAHLSTEDT
Befordrad till Fourier 23/6 1759.
>
Carl August HEDLUND
"Hade hes röst".
>
Carl GELLSTEDT
Erhållit Kongl. Krigs-Collegii avsked med underhåll.
>
Christopher FRESTARE
Född in Roslagen. Finns även anteckning om antagen 18/4 1716! För sina förseelsers skull avsatt som Corporal och insatt på gemena roten 1100. Hette på nr 1191 Enbom. = 1:e MusqveterCorporalen -18. Bantlerrem sö [...]
>
Erich WRETMAN
Corporal 22/7 1728. GM-33. Karlen gammal och bräcklig, blesserad i benet, begär och får avsked.
>
Gustaf TOMSON
GM-86. Gammal och bräcklig, tjänt 31 år, får avsked och underhåll.
>
Jacob FRESTARE
Gevär och hela monderingen är bortkommen i slaget vid Helsingborg 1710.
>
Jacob FRESTARE
Hade på nr 1100 soldatnamnet "Spelman". Efter andra "1723 års rubbning" flyttad till 1179.
>
Johan Eric SAHL
Underhåll 1892.
>
Jonas FRESTARE
Avancerat 4/5 1715.
>
Jonas FRÖBERG
Befordrad till Fourier Indelningen vid Oppunda kompani. Var tidigare Rustmästare.
>
Julius MOLANDER
>
Lars Christer LIUNG
Gör underofficerstjänst 1761.
>
Lars FRESTARE
>
Lars SAHL
"Död i Finland".
>
Martin BIÖRN
>
Pär SAHL
Inflyttad fr Jäder 1790. "Död i Finland".
>
Pär SALBOM
Inflyttad fr Stenkvista 1768.
>