< Tillbaka <
Info om rote

Hestånga

Torp

Torpnummer

SR-00-1124

Rote

Hestånga

Rotegård 1

Hestången

Mantal 1

1

Rotegård 2

Aspesta

Mantal 2

3/4

Rotegård 3

Bränningewad

Mantal 3

1/4

Socken

Kjula

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1111, fr o m år 1710 — 1124.

Rotens sammansättning år 1686:
Hestången — Erich Jonsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Aspesta — Per Hansson, 3/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1686:
Hestången — Olof och Per, 1 Mantal. Huvudrote.
Aspesta — Olof, 1/4 Mantal; står i roten för 3/4 Mantal.
Vid undersökningen i Compagniet år 1728 finnes roten hava till hjälp:
Bränningewad — Anders, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Torpnamn: (Harby, bl a år 1789).

Soldater vid detta torp