< Tillbaka <
Info om rote

Älevi

Torp

Torpnummer

SR-00-1120

Rote

Älevi

Rotegård 1

Ählewi

Mantal 1

1

Rotegård 2

Sohlbacka

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Tidön

Mantal 3

1/2

Socken

Kjula

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1119, fr o m år 1710 — 1120.

Rotens sammansättning år 1686:
Wijby — Erich Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Älewij — Niels Andersson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Ingeborg Stare.

Rotens sammansättning år 1728:
Ählewi (Stenkvista sn) — Änkan Kirstin, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Johan Bures arvingar.
Sohlbacka (Hammarby sn) — Jöns, 1/2 Mantal. Possessor: Jesper Cruus arvingar.
Tidön — Olof Ersson, 1/2 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Indragen till musikens underhåll 2/2 1833 — 1901?

Anslagen till underofficers lön 26/8 1817 — 31/12 1832.

Anslagen till Statsverket, Carlberg — 8/6 1797.

Soldater vid detta torp