< Tillbaka <
Info om rote

Ramshammar

Torp

Torpnummer

SR-00-1117

Rote

Ramshammar

Rotegård 1

Ramshammar

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ramshammar

Mantal 2

1

Socken

Kjula

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1109, fr o m år 1710 — 1117.

Rotens sammansättning år 1686:
Ramshammar — Anders Olofsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Ramshammar — Erick Andersson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Ramshammar — Pär Pärsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Ramshammar — Anders Andersson, 1 Mantal.
Possessor: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp