< Tillbaka <
Info om rote

Ramshammar

Torp

Torpnummer

SR-00-1115

Rote

Ramshammar

Rotegård 1

Ramshammar

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ramshammar

Mantal 2

1

Socken

Kjula

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1110, fr o m år 1710 — 1115.

Rotens sammansättning år 1686:
Ramshammar — Pehr Gadd, 1 Mantal. Huvudrote.
Ramshammar — Olof Erichsson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Ramshammar — Olof Pehrsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Ramshammar — Olof Nilsson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp

Anders RAMSBERG
>
Anders RAMSBERG
GM-33. Begär och får heta Ramsberg. Har hetat Tallbiörn.
>
Anders RAMSBERG
GM-74. Får avsked och dubbelt underhåll. Tjänt i Finska och Pommerska krigen.
>
Anders TALLBIÖRN
Död i Stralsund.
>
Anders Wilhelm SKANTZ
Int.avsk. 28/3 1882.
>
Erich TALLBIÖRN
Stupade i slaget vid Helsingborg. Gevär och hela munderingen bortkommit i slaget.
>
Ernst Fredrik STOLPE
Stenarbetare - grundläggningsjobb. Omkom genom olyckshändelse. Hade åkt till kvarnen. Dröjde med hemkomsten och då man sökte efter honom hittades han död i ett dike under kvarnskjutsen.
>
Gustaf Alfred SKANTZ
>
Gustaf SKANTZ
Inflyttad fr Fors sn 1842. 1866 ställes på 1 års förbättring för sjuklighet (kronisk lungkatarr). GM-69. Begär och får avsked. Underhåll på expektans. Tjänt väl.
>
Johan Fredrik SKANTZ
Avförd ur regementets rullor för rymning.
>
Lars GLAD
Inflyttad fr Hammarby sn 1815. 1817 kommenderad till Södertälje. Int.avsk. 11/10 1826.
>
Lars RAMSBERG
För liten, ersätts med Anders Ramsberg. Mönstrades i Stockholm före avsegling till Finland.
>
Lars TALLBIÖRN
Född i Wästergötland. Fått gehäng 1716. Nytt krut- och smörjhorn 1718. Död under Capitain Boltz commendering. (= 1113).
>
Michel LARSSON
1688 "betalt krutmått, så till band".
>
Olof GLAD
Inflyttad fr Torshälla 1827. "Soldaten Olof Glad blef af Jöns Petter Häggman (kyrkoherde i Kjula 1820-1836) besökt 18/12 1829 och allvarligt förmanad till bättre omsorg om sina barns undervisning, föda och kläde [...]
>
Pehr RAMSBERG
GM-06. Bräcklig. Får avsked med anmälan till underhåll. Utflyttad t Hättbacken, Kjula.
>
RAK / RYSS
Inflyttad fr Eskilstuna 1810. Dog av förkylning. Begravd 17/12.
>