< Tillbaka <
Info om rote

Berga

Torp

Torpnummer

SR-00-1114

Rote

Berga

Rotegård 1

Berga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ramshammar

Mantal 2

1

Socken

Kjula

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1106, fr o m år 1710 — 1114.

Rotens sammansättning år 1686:
Berga — Anders och Pehr, 1 Mantal. Huvudrote.
Ramshammar – Olof Jansson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Berga — Capitain Widegren, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Donerat till Majoren Herr Johan Ludvig år 1720.
Ramshammar — Lars Olsson, 1 Mantal. Possessor: Kronan behållit.

Soldater vid detta torp